Teologi for lægfolk

Teologi for lægfolk


# Nyheder
Udgivet onsdag d. 6. november 2019, kl. 12:19

Et kursusforløb over fire lørdage
Hvad er baggrunden for Det Gamle Testamente? Hvorfor er de fire evangelier så forskellige? Hvor kommer trosbekendelsen fra, og hvad betød Christian IV for kirken?  

Forløbet foregår over fire lørdage i foråret og vil komme omkring grundlæggende temaer i Det Gamle og Nye Testamente, tage livtag med treenigheden og dykke ned i kirkehistoriske brændpunkter.

Læs mere om programmet her!

Datoer: 25. januar, 29. februar, 28. marts, 25. april
Tid: kl. 10.00 - 14.00
Sted: Frederiksborg Slotskirkes Sognegård, Frederiksværksgade 2B, Hillerød Tilmelding: Senest 10. januar 2020 til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, ehl@km.dk, 48480719/22478984
Pris: Gratis, men medbring selv frokost.