Torsdag d. 28. marts 2019, Kl. 16:30 til kl. 17:00

Mariakapellet i Birkerød Kirke står som et sjældent smukt og enkelt kirkerum, der indgyder ro og opfordrer til andagt og meditation. Kapellet, der blev føjet til middelalderkirken i 1400-tallet, er rammen om meditativt samvær med nogle af W. A. Mozarts korte messer, som lyder over musikanlægget. Messerne – Missa Brevis - blev komponeret til søndagsmesserne i Salzburg over de traditionelle liturgiske led i den katolske messe: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei.[

Torsdage d. 14. og 28. februar, 14. og 28. marts kl. 16:30-17.