En fødsel registreres på baggrund af en jordemoderanmeldelse/digital anmeldelse. Forældre skal således ikke anmelde fødslen.

Er barnets forældre ikke gift, skal man udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring, se under punktet faderskab! Erklæringen udfylder man på www.borger.dk.

Er forældrene født i udlandet medbringes opholdstilladelse, udenlandsk pas eller indfødsretsbevis.