Er barnets forældre ikke gift, kan faderen (såfremt forældrene ønsker fælles forældremyndighed) sammen med barnets mor afgive en erklæring om at ville varetage ansvaret og omsorgen for barnet (Omsorgs- og ansvarserklæring). Man har 14 dages frist til at afgive denne erklæring.

Denne erklæring finder I på www.borger.dk

Faderskaber, der ikke anmeldes til kirkekontoret ved en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel, behandles i stedet af Statsforvaltningen.