Faderskab

Er barnets forældre ikke gift, kan faderen (såfremt forældrene ønsker fælles forældremyndighed) sammen med barnets mor afgive en erklæring om at ville varetage ansvaret og omsorgen for barnet (Omsorgs- og ansvarserklæring). Man har 14 dages frist til at afgive denne erklæring.

Denne erklæring finder I på www.borger.dk

Faderskaber, der ikke anmeldes til kirkekontoret ved en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel, behandles i stedet af Statsforvaltningen.

Kirkegårdskontor

HENVENDELSER VEDR. KIRKEGÅRD OG GRAVSTED:

Kirkegårdskontoret
Rudersdal Kommune
Søllerødvej 13
2840 Holte
Telefon 4611 2490
E-mail: ruki@rudersdal.dk

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 10.00 - 14.00
Fredag kl. 10.00 - 13.00