Inden et barn er 6 måneder gammelt, skal det have et navn.

Ved navngivelse henvender man sig på www.borger.dk. Hvis man som forældre har valgt et ikke godkendt fornavn, vil man man blive gjort opmærksom på dette og blive bedt om begrundelse for det valgte navn.

Ifølge navneloven skal et barn have mindst et fornavn og et efternavn. Fornavnet skal være optaget på Familiestyrelsens liste over godkendte navne.