Birkerød Sogns samtykkeerklæring ved kirkelige arrangementer

Samtykkeerklæring for modtagelse af elektronisk post og SMS ved kirkelige arrangementer

Birkerød Sogn behandler personoplysninger i forbindelse med kirkens funktioner. Behandlingen udføres i overensstemmelse med EU-persondataforordningen, som er gældende fra 25. maj 2018. Kirken indhenter samtykke til brug af personoplysninger.

Hvilke oplysninger indsamles?

Til brug til et af kirkens arrangementer indsamler vi jeres navn, e-mail og evt. telefonnumre, antal deltager og andre information du skriver på din ansøgning. Oplysningerne bruges ikke til andre formål end det kirkelige arrangement, med mindre der er givet samtykke til det.

Hvad bruges dine oplysninger til?
Ved tilmelding til et specifikt kirkelig arrangement giver du samtykke til, at dine personoplysninger bliver behandlet af de dataansvarlige, og at oplysningerne kan videregives til præsterne i det sogn hvor arrangementet foregår. 

Birkerød Sogns menighedsråd og personale må sende e-mails og SMS i forbindelse med babysalmesang, babyrytmik, musikalsk legestue, sogneudflugter, foredrag, filmstudiekredser og andre arrangementer der afholdes i sognegård eller kirken samt specifikke gudstjenester; såsom; Gud, det for børn! og andagter og gudstjenester i forbindelse med et arrangement. 

Din e-mail adresse benyttes IKKE til andre formål.

Ønsker du ikke at give samtykke til brug af dine oplysninger bedes du ringe til kirkekontoret.

Hvordan opbevares dine oplysninger?

Dine oplysninger opbevares og behandles fortroligt og sikkert. Vi og de underleverandører vi benytter har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Dine kontaktoplysninger opbevares indtil det kirkelige arrangement er foretaget. Derefter bliver dine data slettet. Data bliver kun opbevaret hvis du også har tilmeldt dig vores nyhedsbreve.

Rettelse af kontaktoplysninger
Har du rettelser til dine oplysninger, kan du til enhver tid ændre ændre dette ved at skrive en e-mail til birkeroed.sogn@km.dk.

Ønsker du at afmelde e-mail og sms?
Samtykket kan trækkes tilbage ved at klikke ”Unsubscribe” linket på de tilsendte e-mails eller kontakte os på telefon nummer 45 81 88 22 og du vil fremover blive kontakte telefonisk.