Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Eksistenslaboratorium

Du har nu mulighed for at deltage i Eksistenslaboratorium! I Eksistenslaboratorium ønsker vi at give et rum til refleksion – en mulighed for at udforske, hvad der er på spil, når vi mennesker rammes af modgang.

Når vi rammes af sygdom, død og modgang, rammes både vi og vores nærmeste på eksistensen. Overvejelser om mening, afmagt, livsmod, død, håb etc. kan pludselig blive meget nærværende. Vi, eller nogle af vore nærmeste, kan pludselig være i vadestedet mellem håb og håbløshed, mening og meningsløshed.

Hvad er formålet? Det er tanken, at eksistenslaboratorierne skal danne rammen om en brugbar refleksion og sparring i forhold til sit eget liv og egne erfaringer. I forlængelse heraf give en oplevelse af efterfølgende at være bedre rustet til mødet med – og samtalen om - livskrisen.

Hensigten er at styrke opmærksomheden omkring, hvilke grundlæggende eksistentielle temaer, der hver dag er på spil i vores liv, og hvordan de hænger sammen med vore egne erfaringer og eksistentielle grundantagelser.

I laboratorierne etablerer vi en samtale og et rum, hvor I kan arbejde med og sætte ord på eksistensen.

Hvordan foregår det? Eksistenslaboratorium består af en serie undervisningsmoduler – eller ”laboratorier” – a 2 timers varighed. Der afholdes 3 laboratorier med 3 ugers mellemrum. Det bestræbes, at der er mellem 6-8 deltagere, så bredt fordelt på køn og alder som muligt. Der tages derfor forbehold for, at man kan komme på venteliste, så gruppedynamikken bliver bedst mulig.

Et laboratorium er et arbejdssted, hvor der undersøges, udvikles og eksperimenteres, og derudaf opstår læring. Øvelser og oplæg i laboratorierne er en ”irritationsform”, der har fokus på at udfordre deltagernes forestillinger om eksistentielle aspekter. Laboratoriet er altså ikke et klasserum eller en sorggruppe, men et refleksionsrum. Det er vigtigt, at deltagerne gør sig dette klart inden deltagelse.

Laboratorierne ledes af sognepræst Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen, der udover at være sognepræst i Birkerød Sogn, også er uddannet konfliktmægler. Christian har tidligere arrangeret etiske diskussionsklubber for unge.

Hvor og hvornår? Vi mødes i mødelokalet på 1. sal i sognegården, Kirkevej 2, 3460 Birkerød. (se datoer nedenfor)
lle dage fra 19-21. Man skal kunne deltage i alle laboratorier for at deltage. Der er gratis deltagelse. 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte sognepræst Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen, tlf.nr. 2911 0040, e-mail: crh@km.dk

Der oprettes et eksistenslaboratorium i efteråret 2021 - datoer følger efter sommeren 2021. 

Næste "Eksistenslaboratorium"

Der er ingen begivenheder.