Birkerød Menighedsråd holder rådsmøde den 4. tirsdag i måneden fra kl. 19.00, dog med enkelte undtagelser.

Møderne er offentlige. Der holdes ikke ordinære rådsmøder i juni, juli og december.

Kontaktoplysninger  

FORMAND OG

FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN

Dorte Vogth Hansen

Storevang 46, 3460 Birkerød

Mail: dovh.dh@gmail.com

Tlf.: 40 85 04 62

NÆSTFORMAND

John Theil Münster

Eventyrhaven 8, 3460 Birkerød

Mail: dsl195813@vip.cybercity.dk  

Tlf.: 23 20 32 28

KONTAKTPERSON (personale)

Niels Erik Andersen

Skovgårdskrogen 6, 3460 Birkerød

Mail: neabba@post.tele.dk

Tlf.: 21 21 56 79

KASSERER

Inge Svejgaard Pedersen

Klosterhaven 5, 3460 Birkerød

Mail: klosterhaven@pedersen.tdcadsl.dk  

Tlf.: 21 29 97 93

KIRKEVÆRGE

Karen Madsen

Grøndalsvej 47, 3460 Birkerød

Mail: grondalsvej@hotmail.com

Tlf. 50 57 51 52

MENIGT MEDLEM

Niels Hartling

Vandtårnsvej 40, 3460 Birkerød

Mail: niels@hartling.dk og niels368@gmail.com

Tlf: 20 86 75 14

Foto mangler

MENIGT MEDLEM

Christian Have

Soldraget 26, 3460 Birkerød

Mail: have@info.dk

Tlf: 26 70 72 46

Foto mangler

MENIGT MEDLEM

Leila Wilson Nyborg Aasen

Sjælsøparken 13, 3460 Birkerød

Mail: leila.aasen@outlook.com

Tlf: 24 62 45 63

 

MENIGT MEDLEM

Jens-Holger Stellinger

Lindehøj Vænge 25, 3460 Birkerød

Mail: jhstellinger@yahoo.dk

Tlf: 45 81 92 25

 

Foruden de folkevalgte medlemmer er sognets præster også medlemmer af menighedsrådet.

Sognepræst Inger Merete Yde Hansen

Sognepræst Rikke Bjerregaard Bertelsen