Medarbejdere

ADMINISTRATIONSCHEF Ebbe Torpegaard
E-mail: ebto@km.dk
Telefon: 42 23 15 00
Træffes: Hverdage efter aftale 

KORDEGN og KIRKEKORSANGER Annita Wadsholt
E-mail: awa@km.dk 
Telefon: 45 81 88 22
Se kontorets åbningstider

BØRNE- UNGEMEDARBEJDER Pernille Manly Larsen
E-mail: permanbirkeroed@gmail.com
Telefon: 22 58 35 44

KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER Sumee Bang Mikkelsen
E-mail: sbm@km.dk

KIRKETJENER & LOKALEUDLEJNING Dorte Tvilling
E-mail: dortetvillingbirkeroedsogn@gmail.com 
Telefon:  61 16 54 89
Træffetid: Mandag til onsdag kl. 9:00 til kl. 15:00

KIRKETJENER Pernille Friis
E-mail: pernille@birkeroedsogn.dk

KIRKETJENER / TEKNISK SERVICELEDER Ejvind Lüders Jensen
E-mail: ejvind@birkeroedsogn.dk

ORGANIST Carsten Pedersen
E-mail: cped@mail.dk

KORLEDER (voksne) Sten Sejr
E-mail: stenosaur@events.dk

KORLEDER (børn og unge) og BØRNE- UNGEMEDARBEJDER Janne Solvang
E-mail: janne.solvang@gmail.com

KIRKEKORSANGER Jens Carlander

KIRKEKORSANGER Anne Kjær Lomholt

KIRKEKORSANGER Henrik Lund Petersen

KIRKEKORSANGER Bo Bræmer Klein