Konfirmation

Konfirmation 2020 

Lørdag den 25. april: Birkerød Skole

Lørdag den 2. maj: Sjælsøskolen

Fredag den 8. maj: Birkerød Privatskole

Lørdag den 9. maj: Toftevangskolen


Konfirmation 2021

Lørdag den 17. april: Sjælsøskolen

Lørdag den 24. april: Toftevangskolen

Fredag den 30. april: Birkerød Privatskole

Lørdag den 1. maj: Birkerød Skole


Man følger undervisningen og bliver konfirmeret i sin sognekirke, hvilket vil sige i det sogn hvor man bor.

Er du i tvivl om hvilket sogn du tilhører, kan dette nemt undersøges på https://sogn.dk

1. Skriv din adresse i feltet "FIND DIT SOGN" og tryk <Enter>
2. Dit sogn vil herefter stå nedenunder din adresse som "RESULTAT".

 

Kære forældre

I skolen er der undervisning i kristendom på alle årgange undtagen i 8.klasse. Her er der til gengæld

mulighed for at gå til konfirmationsforberedelse, hvor man arbejder med kristendommens centrale budskaber.

I Danmark kan man næsten ikke undgå at stifte bekendtskab med kirken før eller siden, da den er

omdrejningspunktet for centrale begivenheder i mange menneskers liv. Alene af den grund kan det

være givtigt at blive fortrolig med kirkerum, ritualer, tankegang og praksis.

Der er tilmelding for det kommende skoleår her på hjemmesiden i perioden 1. juni - 10. juni. Derefter

ser vi samlet på tilmeldingerne og fordeler holdene og sender svar ud inden udgangen af juni.

Tilmeldinger efter den 10. juni behandler henover sommeren.

Konfirmationsforberedelsen strækker sig fra uge 36 og til ugen efter påske året efter.

 

Kære konfirmander

At gå til konfirmandundervisning er ikke som at gå i skole. Vi bruger ikke bøger særlig meget, og du får

ikke lektier for. Til gengæld skal du bruge hovedet, når du er her, for vi taler sammen om alle de store

ting i livet; kærlighed, had, samvittighed, glæde, død, smerte, tillid, godhed osv. Vi taler og ser film

eller filmklip om, hvad alt det betyder for os, og hvordan vi skal tackle det, så både vi selv og andre har

det godt – på den måde får du et indblik i, hvad kristendom betyder her og nu. Du skal også vide noget

om, hvad der foregår i kirkerne, og hvad man gør i dem. Derfor skal du i kirke til forskellige slags

gudstjenester – og måske skal du også selv lave en gudstjeneste, som du synes, den skal være.Når du har

været igennem alt det her, så kan du tage stilling til, om du vil konfirmeres. Du skal dog af hensyn til

vores administration skrive dig op til en konfirmationsdato, som du altså kan melde dig fra igen. Vi håber

at se dig på et af vores hold. Her lærer du noget om, hvilken historie, kultur og tankegange vi er formet

af. Og det er først, når man kender sin egen kultur, man kan forstå andres.

 

FAQ:

HVILKEN PRÆST, DATO OG TID KAN JEG VÆLGE?

Dato for konfirmation er afhængig af hvilken skole du går på. Når du vælger præst, vælger du

konfirmationstidspunkt og vice versa. Vi garanterer konfirmationsdato, men ikke at du får den præst og

det klokkeslæt, du foretrækker.

 

HVORNÅR ER DER UNDERVISNING?

Elever fra Birkerød Skole går til forberedelse torsdag morgen kl. 8.00 - 9.30

- Elever fra Sjælsøskolen går til forberedelse tirsdag eftermiddag kl. 14.00 - 15.30 - i Birkerød sognegård

- Elever fra Birkerød Privatskole går til forberedelse onsdag morgen kl. 8.00 - 9.30

- Elever fra Toftevangskolen går til forberedelse torsdag morgen kl. 8.00 - 9.30

 

HØRER JEG TIL BISTRUP, BIRKERØD ELLER HØSTERKØB KIRKE?

Man følger undervisningen og bliver konfirmeret i sin sognekirke, hvilket vil sige i det sogn hvor man bor.

Er du i tvivl om hvilket sogn du tilhører, kan dette nemt undersøges på https://sogn.dk

1. Skriv din adresse i feltet "FIND DIT SOGN" og tryk <Enter>
2. Dit sogn vil herefter stå nedenunder din adresse som "RESULTAT".

 

HVAD GØR JEG, HVIS JEG BOR I BIRKERØD SOGN, MEN IKKE GÅR PÅ EN LOKAL SKOLE?

Så mailer du til den præst, du ønsker, før du melder dig til

 

HVORNÅR FÅR JEG BEKRÆFTELSE PÅ PRÆST, DATO OG KONFIRMATIONSTIDSPUNKT?

Du får umiddelbart en bekræftelse på, at vi har modtaget tilmeldingen.

Inden udgangen af juni hører du fra den præst, du har fået.

 

HVAD GØR JEG, HVIS JEG GERNE VIL KONFIRMERES PÅ EN ANDEN DAG?

Du skal melde dig til ud fra den skole, du går på. Har du andre ønsker om konfirmationsdag, så henvend

dig først, når du ved, hvilken præst du er tilknyttet. Det vil i alle tilfælde kun være i meget begrænset

omfang, vi kan rykke rundt.

 

HVOR MANGE GÆSTER KAN JEG INVITERE I KIRKE TIL MIN KONFIRMATION?

Det kommer an på, hvor mange der skal konfirmeres sammen med dig. Det kan din præst svare på nogle

måneder inden konfirmationen.