Dagsorden for møde i Menighedsrådet

Dagsorden for ordinært møde i Menighedsrådet

 Tidspunkt: Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 19:00
Sted: Birkerød Sognegård, Kirkevej 2, Birkerød, i store sal i stueetagen

 

D A G S O R D E N:

1. Kollektliste 2020/2021
Forslag til kollektliste 2020/2021 (bilag)

2. Kirkens liv og vækst

3. Nyt fra formanden

4. Nyt fra præsterne

5. Nyt fra udvalgene

6. Julemiddag 2020
Drøftelse af aflysning i år grundet Corona

7. Kvartalsrapport pr. 30. september 2020
Gennemgang af resultat for 3. kvartal 2020 (bilag)

8. Endelig godkendelse af budget 2021
Gennemgang og godkendelse af endeligt budget 2021 efter ændring ved seneste budgetsamråd (bilag).

9. Eventuelt

Lukket punkt
1. Personalesag