Tidspunkt: Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 19:00

Sted: Birkerød Sognegård, Kirkevej 2, mødesalen 1. sal, Birkerød

 

D A G S O R D E N:

1. Budget 2020

På budgetsamråd den 26. februar 2019 blev de foreløbige driftsrammer for de enkelte sogne for 2020 udmeldt.

Budget 2020, der tager udgangspunkt i den udmeldte budgetramme, bliver gennemgået og skal vedtages af menighedsrådet.

 

2. Drøftelse af proces vedrørende præsteansættelse

Ansøgningsfristen til den ledige stilling som kirkebogsførende sognepræst ved Birkerød sogn er udløbet. Menighedsrådet drøfter planlægningen af præsteansættelsen.

 

3. Inspirationsdag

Formanden foreslår afholdelse af inspirationsdag i efteråret, hvor der generelt drøftes nuværende og fremtidige aktiviteter samt udarbejdes en ”årsoversigt” for aktiviteter i 2020.

 

4. Nyt fra formanden

5. Nyt fra præsterne

6. Nyt fra udvalgene

7. Eventuelt

     

LUKKET MØDE

1. Forløb af samtaler med ansøgere (spørgeguide)

Download dagsorden
Dagsorden 28.05.2019