Dagsorden for møde i Menighedsrådet

Tidspunkt: Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 19:00
Sted: Birkerød Sognegård, Kirkevej 2, mødesalen 1. sal, Birkerød

D A G S O R D E N:
1. Henvendelse fra SFOF vedrørende arrangement i kirken (John Theil Münster orienterer)
Der orienteres om en henvendelse vedrørende et arrangement til afholdelse i kirken.

2. Revisionens beholdningseftersyn 29. november 2019 (bilag)

3. Årsregnskab 2019 – orientering om tidsplan

4. Orientering om anlægsprojekter i 2020 – tidsplan

Der er 4 projekter provstiudvalget har bevilget midler til i 2020 – tidsplanen for gennemførelse af disse vil blive gennemgået

5. Inspirationsdag
Erfaring og resultater fra Inspirationsdagen afholdt den 26. januar 2020 drøftes.

6. Orientering om kirketjenervikarer – erfaring
Der orienteres om de indledende erfaringer med de 2 nye vikarer.

7. Anmodning om udtrædelse af menighedsrådet
Christian Have har anmodet menighedsrådet om tilladelse til at udtræde fra menighedsrådet.

8. Orientering fra formanden

9. Orientering fra præsterne

10. Orientering fra udvalgene

11. Eventuelt


L U K K E T M Ø D E:
1. Personalesag