Dagsorden for møde i Menighedsrådet

Tidspunkt: Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19:00
Sted: Birkerød Sognegård, Kirkevej 2, mødesalen 1. sal, Birkerød

D A G S O R D E N:
1. Orientering om processen i forbindelse med det kommende menighedsrådsvalg

2. Budgetsamråd afholdt den 25. februar 2020 – udmelding vedrørende budget 2021
Provstiet forventes at udmelde budgettal for 2021 på møde tirsdag aften.

3. Placering af præstetavler, såvel gammel som ny.

Oplæg ved John Theil Münster, formand for kirkeudvalget

4. Forslag til ændrede åbningstider på kirkekontoret pr. 1. marts 2020.
Det foreslås, at der holdes åbent fra kl. 8 – 13 mandag og fra 10 – 13 tirsdag – torsdag.

5. Kirkens liv og vækst.
Idéer fra Inspirationsdagen drøftes

6. Orientering fra formanden

7. Orientering fra præsterne

8. Orientering fra udvalgene

9. Eventuelt