Dagsorden for møde i Menighedsrådet

Tidspunkt: Onsdag den 26. maj 2020 kl. 19:00
Sted: Birkerød Sognegård, Kirkevej 2, store sal i stueetagen, Birkerød

D A G S O R D E N:

1.  Erfaring med genåbning af kirke og sognegård
Der udveksles erfaring fra gudstjenesterne torsdag og søndag samt sognegårdens delvise åbning

2.  Kvartalsrapport pr. 31. marts 2020 forelægges og godkendes

3. Budget 2021 forelægges og godkendes

4. Kulturnat
Planlægning og aktiviteter drøftes – tovholder udpeges

5. Valg til menighedsrådet
Valg til menighedsrådet drøftes og aktiviteter planlægges

6. Udvidelse af undervisningstiden for voksenkoret
Korlederen har forespurgt om udvidelse af undervisningstiden fra 1 time til 1½ time pr. lektion.

7. Kirkens liv og vækst.
Idéer fra Inspirationsdagen drøftes

8. Orientering fra formanden

9. Orientering fra præsterne

10. Orientering fra udvalgene

11. Eventuelt

 

L U K K E T M Ø D E:
1. Personalesag
 

Næste Menighedsrådsmøde